På sidste generalforsamling blev Omstilling Danmarks vedtægter ændret, så medlemmer fremover skal betale et årligt kontingent. Kontingentet for 2012 blev fastsat til kr. 100, som hurtigst mulig bedes indbetalt på:

Registreringsnummer:  8401 - Kontonummer: 1150681 i Merkur Bank.

 

Oprindeligt besluttede vi, at kontingentindbetaling skulle være frivillig, men for at foreningen kan få rettigheder til at låne lokaler, samt søge de diverse fondsmidler er det nødvendigt, at foreningens medlemmer betaler kontingent (på minimum 100 kroner). Dette er baggrunden for ændringen.

 

Kontingentmidlerne vil blive brugt til at sikre den fortsatte reklamefri drift af hjemmesiden, men også til produktion af materialer og afholdelse af arrangementer samt evt. til dækning af rejseudgifter til oplægsholdere på fremtidige stormøder.

 

Vi varsler med denne mail også, at næste generalforsamling finder sted den 22. april, og at det er en forudsætning for at have stemmeret, at man har betalt kontingentet, når der indkaldes til generalforsamling. Indkaldelsen sker senest den 8. april. Samtidig med indkaldelsen vil der komme nærmere besked om arrangementet den 22. april. Men notér gerne allerede i din kalender, at  generalforsamlingen finder sted fra kl. 15 til ca. 16, med et formøde fra kl. 13.

 

Vi vil slutte med at ønske jer alle et rigtig godt nytår og håber, at I bliver engageret i mange spændende omstillingsinitiativer i det nye år.

 

De bedste omstillingshilsener

Erik/ Kernegruppen

Last updated by Erik Lemcke Jan 20, 2012.

© 2016   Created by Erik Lemcke.   Powered by

Badges  |  Report an Issue  |  Terms of Service